ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ: ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

  1. Κωνσταντίνος Καζδαγλής, Τηλ.: 6955 496 502, email: kkazdaglis@hotmail.gr
  2. Νάσος Νικολόπουλος, Τηλ.: 6973 352698, email: nikolopoulos@athenslegalfirm.gr
  3. Γρηγόρης Καρανικολός, email: gregkaran@yahoo.com

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

  1. Κωνσταντίνος Καζδαγλής, Τηλ.: 6955 496502, email: kkazdaglis@hotmail.gr

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Κατερίνα ΤΖιάφα
  2. Γρηγόρης Κυριαζόπουλος
  3. Χουσιαδά Μαίρη