Ενημέρωση από Ένωση Γονέων «My school»

Προς: - Συλλόγους Γονέων - Γονείς & Κηδεμόνες Το τελευταίο χρονικό διάστημα στους χώρους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχει μια έντονη ανησυχία σε σχέση με το νέο σύστημα καταγραφής στοιχείων «My School» που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς μέσα από τα θεσμικά τους όργανα (ΔΟΕ , ΟΛΜΕ, Ενώσεις Γονέων) …