Φόρμα Καταγραφής Προβληματισμών-Προτάσεων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε τη φόρμα που μπορείτε να συμπληρώσετε με τις ιδέες και τους προβληματισμούς  σας και στη συνέχεια να επιστρέψετε μέσω των παιδιών και των δασκάλων, σε κλειστούς φακέλους, είτε ανώνυμα, είτε επώνυμα, με την ένδειξη «προς το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων» έως τις 30/10/2014. ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ_ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ