Δραστηριότητες του Δήμου Αμαρουσίου στο σχολείο μας

Αγαπητοί γονείς κ Φίλοι, με χαρά σας ανακοινώνουμε πως ο Δήμος Αμαρουσίου διοργανώνει τις παρακάτω δραστηριότητες  στο σχολείο μας, με τη βοήθεια του συλλόγου μας. Μοντέρνοι χοροί -- Παρασκευή 19:00-20:00 Θεατρικό παιχνίδι -- Τρίτη 18:00 - 19:00 Παιδική Ζωγραφική -- Τετάρτη 17:00 - 18:30 Σκάκι ---  Πέμπτη 17:00 - 18:30 Παραδοσιακοί χοροί -- Αναμένεται Πινγκ …

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

O οικονομικός έλεγχος του συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 από την αρμόδια εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται τους: Γιούλη Μιχαηλίδου, Ζωή Σπαγγούρου κα Κατερίνα Τζιάφα. Τα οικονομικά στοιχεία εγκρίθηκαν από την ανώτερη επιτροπή και έγινε παρουσίαση τους στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας την περασμένη Κυριακή 4 Οκτωβρίου.