ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ

Αγαπητοί Γονείς & Φίλοι, Σας ενημερώνουμε ότι οι τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ του συλλόγου μας θα διεξάγονται κάθε πρώτη Κυριακή του εκάστοτε μηνός στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, στις 19:00. Στις τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ δικαίωμα παρακολούθησης / συμμετοχής έχει κάθε μέλος - γονέας του συλλόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Η επόμενη τακτική συνεδρίαση …